Rybářský řád

Bez čeho u nás není možné zakoupit povolenku?

 • podložky pod ryby (velikosti alespoň 50×110cm)
 • háčků bez protihrotu
 • velkého podběráku s malými oky a rameny šíře minimálně 100cm
 • průběžné montáže na prutu

Podmínky výkonu rybářského práva pískovny Kubšovka

 • Kdo loví ryby, smí k tomu používat nejvýše dvou prutů, každý pouze jedením návazcem a háčků bez protihrotu.
 • Při lovu přívlačnou udicí je povolena pouze umělá nástraha a lov na jeden prut.
 • Při lovu na položenou je povinné použít tzv. únikové montáže – tzn., když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat pouze zaseknutý háček a vlascem, nikoli zátěž nebo krmítko. Používání šokových a odhazových montáží je zakázáno.
 • Lov ryb a jejich vnadění smí být prováděno pouze pomocí boilie, pelet a vařeného artiklu. Max. 1 litr sypké směsi denně nebo 1litr boilies či pelet denně. Z důvodu rybářského tlaku a s ohledem na zdraví ryb je zakázáno používání neupravených – tvrdých zrnin (kukuřice, hrách, atd.), krmiv plesnivých nebo kvasících či jinak znehodnocených.
 • Při lovu musí mít rybář u sebe vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo kleštičky), podběrák dostatečně velký tak, aby při podebírání byla celá ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nebo skřele nezamotávaly do sakoviny, podložku pod ryby dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce, a aby žádná část těla ryby neležela na zemi – podložka pod ryby musí být vždy mokrá. Rybář je povinen použít desinfekci na ošetření ryby.

Vyžadujeme používání komerčně vyráběných podložek pod ryby velikosti alespoň (50×110cm) a podběráku s malými oky a rameny šíře minimálně 100cm. Po vyjmutí háčku musí lovící použít desinfekci na ošetření rány po háčku.

 • K rybolovu používat vlasce minimálně 0,30mm a více (v pískovně jsou ryby až 72kg)
 • Zavážení nástrahy a návnady není povoleno.
 • Ryby se musejí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji pustit zpátky do vody.

Ulovená Vyza velká nesmí být vyndaná z vody na břeh, vyháčkování a focení je vždy ve vodě na plovoucí podložce (zdarma k zapůjčení)!

Všechny jesetery při pouštění podržet vždy déle ve vodě (rozplavat).

 • Označování krmného místa není povoleno.
 • Rozdělávat oheň je povoleno pouze v komerčně vyráběných grilech.
 • Povolenka není přenosná na druhou osobu.
 • Rybář a jeho doprovod nesmí svým chováním obtěžovat ostatní, jsou povinni udržovat pořádek, zejména se zakazuje odhazování odpadků včetně nedopalků cigaret.
 • Je zakázáno jakékoliv poškozování zařízení a příslušenství revíru (stavby, mola, značení apod.).
 • Při lovu ryb dodržují lovci mezi sebou vzdálenost podle značení lovných míst, nedohodnou-li se spolu jinak.
 • Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi bezprostředně manipulovat.
 • Na revíru je zakázáno lovit mimo vyhrazená místa.
 • Focení ryby mimo vodu je povinen lovící držet ryby max. do půl metru nad zemí tak, aby pokud by ryba vyklouzla, upadla na podložku, která musí být při fotografování pod rybou. Fotografování s rybou je zakázáno zbytečně prodlužovat a je nutné vrátit rybu co nejdříve do vody. Při fotografování je třeba rybu polévat vodou tak, aby neoschla. Ryby se pokládají vždy na navlhčenou nebo mokrou podložku.

Sumec obecný a karas stříbřitý je považován za rybu škodlivou a nesmí být po ulovení vrácen do revíru.

Další ustanovení

Sportovní rybolov a pobyt na revíru Kubšova je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky (i za rodinné příslušníky, domácí mazlíčky apod.). Pobyt nelovících u vody je zpoplatněn dle ceníku. S ohledem na okolní návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu.

V ostatních oblastech je postupováno podle Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. a souvisejících předpisů.

Při jakémkoli porušení pravidel a zákazů uvedených v řádu výše uvedeném vám bude odebráno povolení k lovu bez náhrady a rybář je povinen opustit areál pískovny do 30 minut. Provozovatel si vyhrazuje jakoukoli změnu pravidel odlovu.